GOLD

GOLD/USDT
----
--
24h 最高价
0.0000000000000000
24h 最低价
0.0000000000000000
24h 成交量 (GOLD)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.0000000000000000
24h 最低价
0.0000000000000000
24h 成交量 (GOLD)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
GOLD
欢迎来到 GOLD,古老的炼金术艺术与现代加密货币世界相碰撞,创造出突破性的迷因硬币,它不仅是数位货币,而且是变革和价值的象征。 GOLD 源自拉丁语中的「黄金」一词,象征着繁荣、创新和世界不断变化的本质。
概况
币种名称
GOLD
发行时间
--
相关链接
发行价格
--
发行总量
420,690,000,000,000,000
委托订单
0.0000000000000001

价格(
USDT
)

(
GOLD
)

(
USDT
)

0.0000000000000000$0.00
最新成交
数量()
价格()
数量()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
买入 GOLD
卖出 GOLD
限价
市价
可用-- USDT
买入价USDT
买入量GOLD
成交额USDT
可用-- GOLD
卖出价USDT
卖出量GOLD
成交额USDT
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓(0)
当前委托 (0)
历史委托
历史成交
当前持仓(0)
交易对
时间
类型
方向
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
网络稳定
API 文档
API 文档
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...