Thông tin sự kiện

Hiện có thể cam kết:
Không có dự án để cam kết
Trạng thái cam kết

Hướng dẫn tham gia

Mua
Mua ít nhất -- MX
Nắm giữ
Nắm giữ đủ số lượng MX trong thời gian: -- ngày
Cam kết
Nhấn vào [Cam kết nhanh] để tham gia sự kiện và nhận phần thưởng airdrop token mới (MX sẽ không bị khóa trong suốt thời gian sự kiện)