Đấu giá vị trí Kusama
Bình chọn để tham gia và chia sẻ phần thưởng

Đấu giá vị trí Kusama

Là mạng thử nghiệm của mạng chính Polkadot, Kusama có toàn bộ chức năng của mạng chính Polkadot và đóng vai trò là một nền tảng trải nghiệm tạm thời để chuẩn bị triển khai trên Polkadot. Các chức năng có chứa rủi ro sẽ chạy trên mạng Kusama trước. Vì lẽ đó, các vấn đề có thể xảy ra sẽ được loại bỏ trước để đảm bảo triển khai một cách thuận lợi hơn trên mainet. Do đó, quá trình đấu giá vị trí cũng sẽ được triển khai trên mạng Kusama trước và các quy tắc đấu giá sẽ tương tự với quy tắc của mạng chính Polkadot.

* Vui lòng xem thông báo để biết chi tiết

Dự án
Số Parachain
Số phiếu đã nhận
Chu kỳ khóa
Phần thưởng
Tổng cung lưu hành
Thao tác
Chưa có dữ liệu

Cảnh báo rủi ro

Vui lòng đọc kỹ phần giới thiệu dự án và quy tắc trước khi bỏ phiếu. Xin lưu ý sau khi tài sản bỏ phiếu bị khóa sẽ không khả dụng cho đến khi kết thúc khóa.Trong những trường hợp đặc biệt như chậm trễ hoặc thất bại trong việc bỏ phiếu trên chuỗi sẽ không thể đảm bảo việc bỏ phiếu diễn ra thành công, MEXC sẽ hỗ trợ người dùng bỏ phiếu trên chuỗi và nỗ lực để đảm bảo tiến trình bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ. MEXC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do rủi ro tiềm ẩn gây ra như bên dự án tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động,giao dịch bất thường và biến động giá nghiêm trọng do ảnh hưởng của thị trường. Vui lòng tham khảo thông báo để biết thêm chi tiết, cảm ơn bạn đã tham gia!