Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập bởi ứng dụng di động MEXC Authenticator ("MEXC Authenticator"). MEXC Authenticator là một thông báo xác thực hai yếu tố tạo ra các mã xác minh một lần ngẫu nhiên, dựa trên thời gian như một lớp bảo mật bổ sung cho người dùng truy cập vào tài khoản giao dịch MEXC của họ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Ứng dụng MEXC Authenticator xử lý thông tin xác thực hai yếu tố do người dùng nhập và lưu trữ chúng một cách an toàn cục bộ. Các tùy chọn của người dùng liên quan đến việc hiển thị dữ liệu trong ứng dụng cũng được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Ứng dụng không bao giờ được kết nối với internet và không bao giờ gửi, chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà phát triển hoặc bất kỳ ứng dụng, máy chủ hoặc bên thứ ba nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về việc bạn sử dụng ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trẻ em

Vì ứng dụng được thiết lập để không truyền tải thông tin, nên không có bất kỳ một thông tin hay nội dung nào liên quan đến trẻ em được thu thập

Phân tích

MEXC Authenticator. Không thu thập bất kỳ thông tin phân tích nào. MEXC Authenticator. Không có chức năng phân tích của bên thứ ba trong MEXC Authenticator.

Tùy thuộc vào cài đặt hệ thống iOS của bạn, Apple có thể thu thập thông tin phân tích về việc bạn sử dụng ứng dụng và thông tin liên quan đến bất kỳ sự cố ứng dụng nào và có thể chia sẻ một tập hợp con ẩn danh của thông tin đó với nhà phát triển để giúp cải thiện ứng dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về iOS App Analytics trong ứng dụng Cài đặt iOS, dưới tiêu đề "Quyền riêng tư" > "Analytics", và bạn có thể xem chính sách bảo mật của Apple tại https://apple.com/privacy.
Sự đồng ý của bạn

Bằng việc sử dụng ứng dụng MEXC Authenticator, xác nhận bạn đồng ý với chính sách bảo mật này.

Các sửa đổi trong Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật trong tương lai, bất kỳ cập nhật sẽ đều được thông báo trên trang mạng này

Ngôn ngữ

Chính sách bảo mật này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mặc dù có các bản dịch sang các ngôn ngữ khác bản chính sách này, nhưng các bản dịch như vậy có thể chưa được cập nhật hoặc chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ điểm bất đồng nào giữa phiên bản tiếng Anh với các bản dịch khác của chính sách bảo mật này thì sẽ lấy bảng tiếng anh làm chuẩn