Thống kê phiếu bầu theo thời gian thực MEXC

00
Ngày
:
00
giờ
:
00
phút
:
00
giây
Tổng quan phiếu bầu
 • MEXC sẽ ra mắt quỹ NFT Index. MEXC sẽ chọn NFT premium và ra mắt trong Khu vực đổi mới sau khi tách ra dựa trên một tỷ lệ cụ thể. Bạn có thể bắt đầu bỏ phiếu ngay bây giờ để quyết định dự án NFT tiếp theo trên MEXC.
 • 【Quy trình bỏ phiếu】
 • 1. Vui lòng sử dụng MX để bỏ phiếu cho dự án NFT yêu thích của bạn
 • 2. MEXC sẽ mua NFT bằng cách tham khảo kết quả bỏ phiếu và ra mắt các quỹ NFT Index tương ứng
 • 3. Người dùng có thể nhận được cổ phiếu giá trị tương ứng bằng cách giao dịch quỹ NFT Index
 • [Hướng dẫn]
 • 1. Nếu MEXC chia một chuỗi 10 NFT cụ thể thành 100.000 quỹ chỉ số, sau khi bạn mua 10.000 trong số đó, bạn có thể liên hệ với MEXC trong khung thời gian để đổi một NFT hoàn chỉnh. Thứ tự quy đổi từ thấp nhất đến cao nhất về độ hiếm của NFT.
 • 2. Khi bất kỳ NFT nào được thay đổi, MEXC sẽ bổ sung NFT mới ngay lập tức. NFT mới sẽ được chia theo tỷ lệ trước đó
 • 3. MEXC sẽ nắm giữ không quá 10% NFT trong lưu thông
 • 4. MEXC sẽ chỉ chia cổ phần nắm giữ của NFT và không liên quan đến tài sản trên chuỗi.
 • 5. Nếu NFT bạn đang nắm giữ phát hành airdrop mã thông báo, chúng tôi sẽ airdrop mã thông báo theo cổ phần nắm giữ quỹ chỉ số của bạn.
 • 6. Địa chỉ vị trí MEXC NFT: https://opensea.io/0x4fFCD92bDE2124eB750Ed9BFce9f611f4D7Adde9

[Hướng dẫn bỏ phiếu]

 • 1. Thời gian bỏ phiếu: 2022-05-26 18:58 - 2022-05-26 18:58
 • 2. Cách bình chọn: Dùng MX để bình chọn, 1MX được tính là 1 lượt bình chọn. Giới hạn bỏ phiếu tối thiểu cho một người là 1 phiếu bầu và số lượng phiếu bầu phải là số nguyên. Phiếu bầu chỉ được thực hiện một lần, người dùng chỉ được lựa chọn một dự án duy nhất.
 • 3. Trạng thái MX: Tất cả các MX đều được mở khóa trong thời gian bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu, người dùng có thể tham gia Kickstarter, MX-defi và các sự kiện khác với MX như bình thường.
 • * Chú ý: MEXC bảo lưu quyền giải thích cuối cùng cho cuộc bỏ phiếu
Quay lại đầu trang