Cách tham gia đốt MX

 • Như thế nào là đủ điều kiện tham gia sự kiện?

  01
  Nắm giữ MX trong tài khoản Spot MEXC của bạn và đáp ứng yêu cầu cam kết tối thiểu để đủ điều kiện tham gia sự kiện.
 • Làm sao để tham gia sự kiện

  02
  Bạn có thể cam kết MX token và thu hồi chúng bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian "Thời gian bắt đầu - Ngắt thu hồi". MX có thể được cam kết và không được thu hồi trong khoảng thời gian "Ngắt thu hồi - Thời gian kết thúc".
 • Làm cách nào để nhận phần thưởng?

  03
  Trong thời gian thanh toán, phần thưởng token mới sẽ được phân phối theo tỷ lệ MX do người tham gia cam kết, với token MX đã cam kết của họ được khấu trừ để tiêu hủy.