mexc
Về chúng tôi
Giao dịch Margin là gì?

Giao dịch Margin đề cập đến một phương thức giao dịch trong đó người dùng cho vay một lượng tài sản tiền điện tử nhất định bằng cách cam kết tài sản để thực hiện giao dịch Long (mua)/Short (bán) dài hạn, sử dụng đòn bẩy để thu được lợi nhuận lớn từ số tiền nhỏ.

Các bước giao dịch

01 Chuyển

Chuyển đến trang Tài khoản Margin và chọn [Chuyển] để chuyển tài sản.

Chuyển quỹ

02 Vay

Để bắt đầu vay, hãy chọn [Vay] trên Tài khoản Margin của bạn và xác nhận tài sản.

MEXC Margin hỗ trợ cho vay tự động.

Chuyển đến Vay

03 Giao dịch

Truy cập trang Giao dịch Margin để bắt đầu Giao dịch Margin.

Giao dịch

04 Hoàn trả

Để hoàn trả, hãy chuyển đến trang Tài khoản Margin và chọn [Hoàn trả].

MEXC Margin hỗ trợ hoàn trả tự động.

Chuyển đến hoàn trả
Liên kết hữu ích: Dữ liệu Margin Bậc Margin
Tính năng
Tại sao chọn giao dịch margin?

Hơn 700 cặp giao dịch

MEXC Margin hỗ trợ nhiều loại mã thông báo như BTC, ETH, BNB, USDT, v.v., mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Cho vay và trả nợ tự động

Đơn giản và thuận tiện: Bạn không can phải vay và trả theo cách thủ công.

Vốn thấp có thể mang lại lợi nhuận cao

MEXC Margin hỗ trợ đòn bẩy 1 ~ 10x.

Lãi suất được tính hàng giờ

Cách tính theo giờ hợp lý hơn cách tính hàng ngày.

mexc

Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu hành trình Giao dịch Margin của bạn với MEXC!