Tìm kiếm phổ biến
Danh sách yêu thích
Danh sách yêu thích
ALL
ALL
Token
Giá
Biến động
BTC/USDT
28,810.970.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
30,029.41
Giá thấp nhất 24h
28,026.42
Vol 24h (BTC)
20.18K
Số tiền 24h (USDT)
591.01M
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
BTC
Tổng quan
Tên token
Thời gian phát hành
Link liên quan
Giá phát hành
Tổng số phát hành
Số lệnh
0.01
0.01
0.1
1
10

Giá(USDT)

(BTC)

(USDT)

28,810.97$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(BTC)
Giá(USDT)
Số tiền(BTC)
Thời gian
Auto
Bình thường
Mua vào BTC
Bán ra BTC
Khả dụng/Hạn mức0.00000000/0.00000000 USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường

Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ

Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit

Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp

Ở chế độ tự động, nếu lệnh được kích hoạt khi thị trường biến động mạnh, do thay đổi hạn mức vay dẫn đến việc đặt lệnh thất bại.

Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngBTC
TổngUSDT
Khả dụng/Hạn mức0.00000000/0.00000000 BTC
Nạp
Limit
Giá thị trường

Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ

Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit

Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp

Ở chế độ tự động, nếu lệnh được kích hoạt khi thị trường biến động mạnh, do thay đổi hạn mức vay dẫn đến việc đặt lệnh thất bại.

Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngBTC
TổngUSDT
Lệnh giới hạn (0)
Lệnh TP/SL
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Hiện tại
Tất cả
Cặp giao dịch
Thời gian
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Thao tác
Quay lại đầu trang