Hệ thống yêu cầu trực tuyến của Cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu MEXC

Chào mừng bạn đến với hệ thống yêu cầu trực tuyến của cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu MEXC, chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin người dùng theo thỏa thuận người dùng của chúng tôi và luật hiện hành. Bạn có thể gửi trực tiếp hồ sơ yêu cầu hoặc thông tin đến MEXC Global thông qua hệ thống này hoặc gửi yêu cầu và các tài liệu liên quan đến legal@mexc.com.

Lưu ý: Các yêu cầu gửi đến MEXC Global thông qua hệ thống này chỉ có thể được thu thập bởi các cơ quan chính phủ có thẩm quyền theo luật hiện hành để có được bằng chứng liên quan đến các thủ tục pháp lý chính thức. Yêu cầu trái phép sẽ bị truy tố. Bằng cách yêu cầu quyền truy cập, bạn xác nhận rằng bạn là một quan chức chính phủ đưa ra yêu cầu với tư cách chính thức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho các cơ quan thực thi pháp luật