MEXCMEXC
Độc quyền MEXC X CareCoin: Giới thiệu bạn bè giao dịch, Chia sẻ 1,000,000 CARE!
MEXC vui mừng thông báo sự kiện Giới thiệu cho cộng đồng của CareCoin, với giải thưởng tổng cộng 1,000,000 CARE!

Thông tin chi tiết về niêm yết đầu tiên của CareCoin (CARE) trên MEXC

Thời gian sự kiện: 19:00, ngày 01/12/2022 - 23:00, ngày 05/12/2022 (giờ VN)
Sự kiện kết thúc sau
00
Ngày
:
00
giờ
:
00
phút
:
00
giây
Đã kết thúc
Trong thời gian diễn ra sự kiện, TẤT CẢ những người mời được yêu cầu:
Nhấp vào nút [Đăng ký sự kiện] trên landing page của sự kiện để tham gia sự kiện thành công.
I. Giới thiệu bạn bè để giao dịch, Chia sẻ 400,000 CARE!
Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người mời (bạn) sẽ đủ điều kiện để giành được phần thưởng trị giá 400,000 CARE bằng cách thực hiện theo 3 bước sau:

1, Người mời (bạn) phải nhấp vào nút [Đăng ký sự kiện] ở trên để tham gia thành công sự kiện.
2. Người mời (bạn) có thể nhấp vào Đây để lấy liên kết giới thiệu của bạn để mời bạn bè;
3. Mỗi người được mời (bạn bè của bạn) phải hoàn thành 2 nhiệm vụ sau đây để đủ điều kiện được công nhận là một lời mời thành công:

- Khối lượng giao dịch Spot ≥ 300 USDT. Giao dịch ngay >>
- Có số dư tối thiểu trị giá 100 USDT của bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trong Tài khoản MEXC cho đến khi sự kiện kết thúc.

*Bạn càng mời nhiều, bạn càng kiếm được nhiều phần thưởng!

Phần thưởng cho mỗi người dùng đủ điều kiện = Số người được mời thành công của mỗi người dùng / Tổng số người được mời thành công của tất cả người dùng đủ điều kiện *400,000 CARE
2. Phần thưởng đặc biệt cho những người được mời: Chia sẻ 600,000 CARE!
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ đăng ký, giao dịch và nắm giữ trên MEXC trong thời gian diễn ra sự kiện, những người được mời có thể chia sẻ giải thưởng trị giá 600,000 CARE.

*Phần thưởng sẽ được phân phối dựa trên khối lượng giao dịch Spot của mỗi người dùng đủ điều kiện tương ứng với tổng khối lượng giao dịch Spot.
Điều khoản và điều kiện
1. Tất cả những người mời được yêu cầu nhấp vào nút [Đăng ký sự kiện] trên landing page của sự kiện để tham gia sự kiện thành công.

2. Bạn bè bạn mời cần phải đăng ký thông qua liên kết lời mời hoặc liên kết liên kết của bạn. Nếu không, mối quan hệ lời mời không thể được xác định.

3. Khối lượng giao dịch hợp lệ = Mua + Bán. Khối lượng giao dịch hợp lệ sẽ chỉ được tính cho khối lượng giao dịch tích lũy với phí giao dịch.

4. Phần thưởng token CARE sẽ được phân bổ cho ví spot MEXC của người chiến thắng trong vòng 11 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.

5. Số lượng phần thưởng CARE phụ thuộc vào giá CARE/USDT theo thời gian thực trên MEXC Global tại thời điểm phân phối.

6. Những người được mời thành công được thưởng cho sự kiện Giới thiệu độc quyền CareCoin này không hợp lệ đối với các phần thưởng dành cho người được mời của sự kiện Giới thiệu độc quyền khác.

7. Những người được mời của bạn đã được thưởng cho các sự kiện Giới thiệu độc quyền trước đó sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng giới thiệu cho người được mời của sự kiện này.

8. MEXC có quyền loại bỏ những người dùng được coi là giao dịch rửa tiền, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, cũng như các giao dịch hiển thị thuộc tính tự xử lý hoặc thao túng thị trường.

9. Tất cả người dùng tham gia được coi là tham gia tự nguyện. Sự kiện này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

10. MEXC có quyền giải thích sự kiện này theo quyết định riêng của chúng tôi.