Mua WIF () ngay

Bạn có thể dễ dàng mua tiền mã hoá như trên MEXC thông qua nhiều ngân hàng và hệ thống thanh toán khác nhau trên toàn thế giới. Quá trình mua rất đơn giản và dễ dàng! Để bắt đầu đầu tư , hãy chọn loại tiền tệ và ngân hàng hoặc loại thanh toán ưa thích và tham khảo các loại giao dịch dưới đây:

Mua WIF thông qua ngân hàng và các phương thức khác trên MEXC

Chọn token ưa thích để xem các phương thức hỗ trợ thanh toán trên MEXC.