Vòng giao dịch Futures

Đơn giản là chỉ cần giao dịch Futures và giành được token airdrop miễn phí! (Tối đa 7 lần mỗi tuần)