1,000,000USDT

>0

2,000,000USDT

>30,000

3,000,000USDT

>40,000

4,000,000USDT

>50,000

5,000,000USDT

>60,000

Số lượng người tham gia

0

Nhóm giải thưởng đã được mở khóa

0 USDT

Sự kiện 1
--USDT
Tổng giải thưởng Vòng quay may mắn ước tính
Sự kiện 2
--USDT
Tổng giải thưởng Thử thách Checkpoint ước tính
Sự kiện 3
--USDT
Giải thưởng Xếp hạng Khối lượng Giao dịch ước tính
Sự kiện 4
--USDT
Giải thưởng Xếp hạng PNL ước tính
Số lượng người tham gia
0
Nhóm giải thưởng đã được mở khóa
0USDT
Sự kiện 1
--USDT
Tổng giải thưởng Vòng quay may mắn ước tính
Sự kiện 2
--USDT
Tổng giải thưởng Thử thách Checkpoint ước tính
Sự kiện 3
--USDT
Giải thưởng Xếp hạng Khối lượng Giao dịch ước tính
Sự kiện 4
--USDT
Giải thưởng Xếp hạng PNL ước tính
>0
1,000,000 USDT
>30,000
2,000,000 USDT
>40,000
3,000,000 USDT
>50,000
4,000,000 USDT
>60,000
5,000,000 USDT
Thời gian
Thời gian đăng ký: -- - --
Thời gian cuộc thi: -- - --
Điều kiện tham gia
Người dùng có tổng tài sản tài khoản Futures ≥ -- USDT tại thời điểm đăng ký sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Nền tảng sẽ xem xét tính hợp lệ của người dùng đã đăng ký trước khi bắt đầu cuộc thi. Những người được coi là không hợp lệ có thể đăng ký lại sau khi chuyển đủ tài sản vào tài khoản Futures.
Cặp giao dịch
Tất cả các cặp USDT-M Futures vĩnh cửu khả dụng trên MEXC.
Của tôi
Lịch sử phần thưởng
Chia sẻ
Khối lượng giao dịch hôm nay (USDT) Xếp hạng --
--
PNL (USDT) Xếp hạng --
--
Tổng khối lượng giao dịch (USDT)
--
Tiến độ Thử thách Giao dịch Hàng ngày
Giao dịch thêm -- USDT khác để nhận vé rút thăm may mắn hàng ngày --.
Khối lượng Giao dịch Của tôi hôm nay--USDT
-- USDT
Tiến độ Thử thách Giao dịch Hàng ngày
Giao dịch thêm -- USDT khác để nhận vé rút thăm may mắn hàng ngày --.
Khối lượng Giao dịch Của tôi hôm nay
0.00 USDT
-- USDT
  • Thử Thách Giao dịch Hàng Ngày
  • BXH số tiền PNL
Thử Thách Giao dịch Hàng Ngày
BXH số tiền PNL
Rút thăm hàng ngày
Phần Thưởng Checkpoint Hàng Ngày
BXH KL giao dịch hàng ngày
Xếp hạng cao về khối lượng giao dịch hàng ngày để chia sẻ tiền thưởng trị giá 30% trong tổng giải thưởng
Xếp hạng cao về khối lượng giao dịch hàng ngày để chia sẻ tiền thưởng trị giá 30% trong tổng giải thưởng
Top 200 người tham gia khối lượng giao dịch hàng ngày, với khối lượng giao dịch tối thiểu là 2,500,000 USDT, sẽ nhận được phần thưởng tiền thưởng theo quy tắc tiền thưởng xếp hạng giao dịch
--USDT
Tổng giải thưởng
Xếp hạng khối lượng giao dịch hôm nay
Xếp hạng khối lượng giao dịch hôm nay
Cập nhật mới nhất: --
Phần thưởng ước tính
--
USDT
Phần thưởng ước tính
--
USDT
Phần thưởng ước tính
--
USDT
Xếp hạngUIDNickname người dùngKL giao dịch hàng ngày (USDT)Phần thưởng ước tính
Không có dữ liệu
Phần thưởng ước tính chỉ dành cho người dùng tham khảo. Để nhận được phần thưởng ước tính, người dùng cần đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu tương ứng với thứ hạng của mình.
Quy tắc Phần thưởng Xếp hạng Khối lượng Giao dịch
Quy tắc Phần thưởng Xếp hạng Khối lượng Giao dịch
Xếp hạng
Phân bổ giải thưởng
1
15% (Phần thưởng nhân đôi khi khối lượng giao dịch đạt 73,440,000)
2
10%
3
8%
4
5%
5
3%
6-20
14% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
21-50
10% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
51-100
10% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
101-200
10% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
Khối lượng giao dịch yêu cầu/USDT
36,720,000
30,600,000
24,480,000
15,300,000
9,180,000
6,120,000
2,500,000
Ví dụ 1: Khối lượng giao dịch Futures của Leo vào một ngày diễn ra sự kiện là 73,440,000 USDT và anh ấy đứng đầu về khối lượng giao dịch vào ngày đó. Giả sử tổng giải thưởng được mở khóa là 1,000,000 USDT và số ngày giao dịch của sự kiện là 14 ngày, thì tiền thưởng của sự kiện mà anh ấy sẽ nhận được là: Tổng giải thưởng 1,000,000 * 30%/14 ngày *15% *2 = 6,428.57 USDT.
Ví dụ 2: Khối lượng giao dịch Futures của Leo vào một ngày diễn ra sự kiện là 25,000,000 USDT và anh ấy đứng đầu khối lượng giao dịch vào ngày đó. Giả sử anh ta không đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu là 36,720,000 USDT cho giải nhất, nhưng đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu là 24,480,000 USDT cho giải ba, anh ta sẽ nhận được giải ba.
QUY TẮC PHÂN PHỐI GIẢI THƯỞNG

1. Người dùng phải đáp ứng các tiêu chí đã nêu và hoàn thành các bước bắt buộc để đủ điều kiện đổi thưởng.

2. Chỉ giao dịch Futures với phí giao dịch > 0 mới được tính.

3. Cập nhật liên tục BXH Khối lượng giao dịch hàng ngày tại:

Telegram: https://t.me/MEXCVietnamese

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

4. Phần thưởng từ sự kiện này không được đổi cùng với các phần thưởng sự kiện Futures khác cùng loại trong cùng thời gian trên nền tảng MEXC. Tất cả phần thưởng trong sự kiện này có thể được thu thập tích lũy.

5. Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày đề cập đến xếp hạng khối lượng giao dịch lúc 21:59 (giờ VN) trong ngày.

6. Phần thưởng Rút thăm may mắn hàng ngày, Thử thách Checkpoint hàng ngày và Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ được phân phối trong 24 giờ sau khi sự kiện hàng ngày kết thúc.

7. Phần thưởng cho Xếp hạng Số tiền PNL sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

8. Những người chiến thắng về Xếp hạng số tiền PNL phải liên hệ với @Zoe_MEXC@Helen_MEXC qua Telegram để đổi phần thưởng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham gia nhóm Telegram chính thức: https://t.me/MEXCVietnamese

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động gian lận như spam khối lượng lớn, thao túng thị trường, vận hành nhiều tài khoản và tự giao dịch sẽ bị loại.

2. Những người tham gia bị phát hiện tham gia chiến lược giao dịch giống hệt nhau sẽ bị loại.

3. Những người tham gia bị phát hiện đặt và hủy lệnh tần suất cao trong mỗi phút sẽ bị loại.

4. Sau khi nhiều tài khoản được phát hiện đăng ký theo cùng một địa chỉ IP, người dùng liên quan đến các tài khoản này sẽ bị loại.

5. Tài khoản Market maker và tài khoản phụ không được phép tham gia sự kiện này.

6. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc sự kiện bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được đề cập ở trên liên quan đến giao dịch, tài sản và rủi ro của các hành vi đội nhóm.