00000000
DHMS
Mỗi người dùng có -- cơ hội mỗi ngày để kiếm được tiền thưởng Futures hấp dẫn
Check in hàng ngày để liên tục nhận tiền thưởng và quà tặng cực khủng
Đứng đầu cả hai bảng xếp hạng để chia sẻ giải thưởng lớn trị giá 40% tổng giải thưởng!
Số lượng người tham gia
0
Nhóm giải thưởng đã được mở khóa
0 USDT
>0
1,000,000 USDT
>30,000
2,000,000 USDT
>40,000
3,000,000 USDT
>50,000
4,000,000 USDT
>60,000
5,000,000 USDT
Thời gian
Thời gian đăng ký: -- - --
Thời gian cuộc thi: -- - --
Điều kiện tham gia
Người dùng có tổng tài sản tài khoản Futures ≥ -- USDT tại thời điểm đăng ký sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Nền tảng sẽ xem xét tính hợp lệ của người dùng đã đăng ký trước khi bắt đầu cuộc thi. Những người được coi là không hợp lệ có thể đăng ký lại sau khi chuyển đủ tài sản vào tài khoản Futures.
Cặp giao dịch
Tất cả các cặp USDT-M Futures vĩnh cửu khả dụng trên MEXC.
Của tôi
Lịch sử phần thưởng
Chia sẻ
KL giao dịch hàng ngày (USDT) Xếp hạng --
--
PNL (USDT) Xếp hạng --
--
Tổng khối lượng giao dịch (USDT)
--
BXH KL giao dịch hàng ngày
BXH số tiền PNL
Đứng đầu cả hai bảng xếp hạng để chia sẻ giải thưởng lớn trị giá 40% tổng giải thưởng
Cập nhật mới nhất: --
Xếp hạngUIDNickname người dùngKL giao dịch hàng ngày (USDT)
Không có dữ liệu
Xếp hạng cao về khối lượng giao dịch hàng ngày để chia sẻ 35% trong tổng giải thưởng
Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người tham gia xếp hạng Top 200 về khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ chia sẻ giải thưởng với phân bổ dưới đây:
Xếp hạng
Phân bổ giải thưởng
1
15% (Phần thưởng nhân đôi khi khối lượng giao dịch đạt 36,000,000)
2
10%
3
8%
4
5%
5
3%
6-20
14% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
21-50
10% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
51-100
10% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
101-200
10% (Chia sẻ theo tỷ lệ khối lượng giao dịch)
Khối lượng giao dịch yêu cầu/USDT
18,000,000
15,000,000
12,000,000
7,500,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
Ví dụ: Khối lượng giao dịch Futures của Leo vào một ngày diễn ra sự kiện là 36,000,000 USDT và anh ấy đứng đầu về khối lượng giao dịch vào ngày đó. Giả sử rằng tổng giải thưởng được mở khóa là 1,000,000 USDT và số ngày giao dịch của sự kiện là 11 ngày, thì phần thưởng sự kiện mà anh ấy sẽ nhận được là: Tổng giải thưởng 1,000,000 * 30%/11 ngày *15% *2 = 8,182 USDT
QUY TẮC PHÂN PHỐI GIẢI THƯỞNG

1. Người dùng phải đáp ứng các tiêu chí đã nêu và hoàn thành các bước bắt buộc để đủ điều kiện đổi thưởng.

2. Chỉ giao dịch Futures với phí giao dịch > 0 mới được tính.

3. Cập nhật liên tục BXH Khối lượng giao dịch hàng ngày tại:

Telegram: https://t.me/MEXCVietnamese

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

4. Phần thưởng từ sự kiện này không được đổi cùng với các phần thưởng sự kiện Futures khác cùng loại trong cùng thời gian trên nền tảng MEXC. Tất cả phần thưởng trong sự kiện này có thể được thu thập tích lũy.

5. Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày đề cập đến xếp hạng khối lượng giao dịch lúc 21:59 (giờ VN) trong ngày.

6. Phần thưởng Rút thăm may mắn hàng ngày, Điểm danh hàng ngày và Xếp hạng khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ được phân phối trong 24 giờ sau khi sự kiện hàng ngày kết thúc.

7. Phần thưởng cho Xếp hạng Số tiền PNL sẽ được phân phối trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

8. Những người chiến thắng về Xếp hạng số tiền PNL phải liên hệ với @Zoe_MEXC@Helen_MEXC qua Telegram để đổi phần thưởng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham gia nhóm Telegram chính thức: https://t.me/MEXCVietnamese

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động gian lận như spam khối lượng lớn, thao túng thị trường, vận hành nhiều tài khoản và tự giao dịch sẽ bị loại.

2. Những người tham gia bị phát hiện tham gia chiến lược giao dịch giống hệt nhau sẽ bị loại.

3. Những người tham gia bị phát hiện đặt và hủy lệnh tần suất cao trong mỗi phút sẽ bị loại.

4. Sau khi nhiều tài khoản được phát hiện đăng ký theo cùng một địa chỉ IP, người dùng liên quan đến các tài khoản này sẽ bị loại.

5. Tài khoản Market maker và tài khoản phụ không được phép tham gia sự kiện này.

6. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc sự kiện bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin được đề cập ở trên liên quan đến giao dịch, tài sản và rủi ro của các hành vi đội nhóm.