Syscoin

SYS/USDT
0.08436--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.08649
Giá thấp nhất 24h
0.08373
Vol 24h (SYS)
1.44M
Số tiền 24h (USDT)
122.80K
Giá cao nhất 24h
0.08649
Giá thấp nhất 24h
0.08373
Vol 24h (SYS)
1.44M
Số tiền 24h (USDT)
122.80K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
SYS
Syscoin là một chuỗi khối Proof-of-Work, được hợp nhất khai thác với Bitcoin. Ở cơ sở của nó, nó là một chuỗi khối hai lớp: cốt lõi là chính chuỗi khối Syscoin và chạy song song với nó là một lớp Máy ảo Ethereum (EVM) được gọi là NEVM (Máy ảo tăng cường mạng), cung cấp chức năng hợp đồng thông minh.
Tổng quan
Tên token
SYS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
888,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(SYS)

(USDT)

0.08436$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào SYS
Bán ra SYS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSYS
TổngUSDT
Khả dụng-- SYS
Giá bán raUSDT
Số lượngSYS
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only
Mạng ổn định
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...