ZURRENCY
ZURR/USDT
1.791--
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.858
Giá thấp nhất 24h
1.624
Vol 24h (ZURR)
37.14K
Số tiền 24h (USDT)
64.25K
Giá cao nhất 24h
1.858
Giá thấp nhất 24h
1.624
Vol 24h (ZURR)
37.14K
Số tiền 24h (USDT)
64.25K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ZURR
$ZURRENCY is the squishy fungible airdrop for anyone that minted ZORBS. This project is not affiliated with Zora, and is an unofficial derivative.
Tổng quan
Tên token
ZURR
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
18,206
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(ZURR)

(USDT)

1.791$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ZURR
Bán ra ZURR
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngZURR
TổngUSDT
Khả dụng-- ZURR
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngZURR
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only