CryptoZoon
ZOON/USDT
0.0008012--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0008056
Giá thấp nhất 24h
0.0008012
Vol 24h (ZOON)
51.34M
Số tiền 24h (USDT)
41.62K
Giá cao nhất 24h
0.0008056
Giá thấp nhất 24h
0.0008012
Vol 24h (ZOON)
51.34M
Số tiền 24h (USDT)
41.62K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
ZOON
CryptoZoon is a new cryptocurrency with the ticker symbol Zoon which is inclined by Pokemon Story. Its main aim is to generate a comprehensive manifesto of integral monsters that allows millions of users to take part in the blockchain-based and NFT gaming world in an easy, innovative, and fun way.
Tổng quan
Tên token
ZOON
Thời gian phát hành
2021-07-31 00:00:00
Giá phát hành
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(ZOON)

(USDT)

0.0008012$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào ZOON
Bán ra ZOON
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngZOON
TổngUSDT
Khả dụng-- ZOON
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngZOON
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only