CryptoZoon
ZOON/USDT
0.0008481+0.37%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0008616
Giá thấp nhất 24h
0.0007771
Vol 24h (ZOON)
145.74M
Số tiền 24h (USDT)
122.41K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
ZOON
CryptoZoon is a new cryptocurrency with the ticker symbol Zoon which is inclined by Pokemon Story. Its main aim is to generate a comprehensive manifesto of integral monsters that allows millions of users to take part in the blockchain-based and NFT gaming world in an easy, innovative, and fun way.
Tổng quan
Tên token
ZOON
Thời gian phát hành
2021-07-31 00:00:00
Giá phát hành
Tổng số phát hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(ZOON)

(USDT)

0.0008481$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(ZOON)
Giá(USDT)
Số tiền(ZOON)
Thời gian
Mua vào ZOON
Bán ra ZOON
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngZOON
TổngUSDT
Khả dụng-- ZOON
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngZOON
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác