YetiSwap
YTS/USDT
0.0010984-2.96%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0011392
Giá thấp nhất 24h
0.0010664
Vol 24h (YTS)
36.35M
Số tiền 24h (USDT)
40.14K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
YTS
YetiSwap is a decentralized exchange (DEX) and NFT marketplace , running on the Avalanche blockchain. Yeti Swap uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap and features a native governance token called YTS that is fully community driven, with users capable of trading all native Avalanche tokens. In a crowded marketplace with multiple contenders, YetiSwap offers three critically important benefits: fast and cost-efficient trades, with a fair and open token distribution system. YetiSwap is the only NFT marketplace offering royalties on Avalanche, profiting both NFT artists and collection owners.
Tổng quan
Tên token
YTS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
556,000,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(YTS)

(USDT)

0.0010984$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(YTS)
Giá(USDT)
Số tiền(YTS)
Thời gian
Mua vào YTS
Bán ra YTS
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngYTS
TổngUSDT
Khả dụng-- YTS
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngYTS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác