XY Finance
XY/USDT
0.2080.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.212
Giá thấp nhất 24h
0.203
Vol 24h (XY)
419.99K
Số tiền 24h (USDT)
86.57K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
XY
XY Finance is a one-stop cross-chain aggregator for DeFi and Metaverse. Our mission is to facilitate the seamless and secure transfer of on-chain assets, including tokens, NFTs, and more, across all blockchains. The protocol has built a one-click swap aggregator with the highest interoperability that allows crypto users to trade all on-chain assets.
Tổng quan
Tên token
XY
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
100,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(XY)

(USDT)

0.208$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(XY)
Giá(USDT)
Số tiền(XY)
Thời gian
Mua vào XY
Bán ra XY
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngXY
TổngUSDT
Khả dụng-- XY
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngXY
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác