Venus
XVS/USDT
5.2130.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
5.374
Giá thấp nhất 24h
4.833
Vol 24h (XVS)
71.03K
Số tiền 24h (USDT)
364.33K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
XVS
Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).
Tổng quan
Tên token
XVS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
30,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(XVS)

(USDT)

5.213$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(XVS)
Giá(USDT)
Số tiền(XVS)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào XVS
Bán ra XVS
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngXVS
TổngUSDT
Khả dụng-- XVS
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngXVS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only