ELIS
XLS/USDT
0.32170.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.3217
Giá thấp nhất 24h
0.3217
Vol 24h (XLS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.3217
Giá thấp nhất 24h
0.3217
Vol 24h (XLS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
XLS
ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd.
Tổng quan
Tên token
XLS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
200,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(XLS)

(USDT)

0.3217$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(XLS)
Giá(USDT)
Số tiền(XLS)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào XLS
Bán ra XLS
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngXLS
TổngUSDT
Khả dụng-- XLS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngXLS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only