Xi Token
XI/USDT
0.0319--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0344
Giá thấp nhất 24h
0.0291
Vol 24h (XI)
3.60M
Số tiền 24h (USDT)
113.67K
Giá cao nhất 24h
0.0344
Giá thấp nhất 24h
0.0291
Vol 24h (XI)
3.60M
Số tiền 24h (USDT)
113.67K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
XI
The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.
Tổng quan
Tên token
XI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
800,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(XI)

(USDT)

0.0319$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào XI
Bán ra XI
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngXI
TổngUSDT
Khả dụng-- XI
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngXI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only