Xi Token
XI/USDT
0.0331+3.43%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0353
Giá thấp nhất 24h
0.0316
Vol 24h (XI)
519.72K
Số tiền 24h (USDT)
17.46K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
XI
The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.
Tổng quan
Tên token
XI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
800,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(XI)

(USDT)

0.0331$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(XI)
Giá(USDT)
Số tiền(XI)
Thời gian
Spot
Mua với
Mua vào XI
Bán ra XI
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngXI
TổngUSDT
Khả dụng-- XI
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngXI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác