XELS

XELS/USDT
0.3932--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.3940
Giá thấp nhất 24h
0.3818
Vol 24h (XELS)
377.69K
Số tiền 24h (USDT)
146.59K
Giá cao nhất 24h
0.3940
Giá thấp nhất 24h
0.3818
Vol 24h (XELS)
377.69K
Số tiền 24h (USDT)
146.59K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
XELS
XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.
Tổng quan
Tên token
XELS
Thời gian phát hành
2021-04-30 00:00:00
Giá phát hành
-
Tổng cung lưu hành
21,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(XELS)

(USDT)

0.3932$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào XELS
Bán ra XELS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngXELS
TổngUSDT
Khả dụng-- XELS
Giá bán raUSDT
Số lượngXELS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only