MetaX
X1/USDT
1.52250.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.5225
Giá thấp nhất 24h
1.5225
Vol 24h (X1)
4.58K
Số tiền 24h (USDT)
6.98K
Giá cao nhất 24h
1.5225
Giá thấp nhất 24h
1.5225
Vol 24h (X1)
4.58K
Số tiền 24h (USDT)
6.98K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
X1
MetaX là trò chơi blockchain PVP giống SLG hoàn toàn phi tập trung được xây dựng trên ETH. MetaX dựa trên đại vũ trụ và tích hợp cao các yếu tố như Metaverse, Gamefi, DAO, NFT, v.v., để mang đến cho người chơi một vũ trụ phát triển tự do. Mỗi người chơi có thể khám phá các hành tinh khác nhau chưa được khám phá thông qua động cơ lỗ sâu trên khắp các thiên hà. Người chơi có thể thuộc địa hóa các lãnh thổ hành tinh, tham gia vào các cuộc chiến tranh giữa các vì sao và sở hữu thiết bị NFT. Và X1 là mã thông báo quản trị của trò chơi MetaX.
Tổng quan
Tên token
X1
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(X1)

(USDT)

1.5225$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(X1)
Giá(USDT)
Số tiền(X1)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào X1
Bán ra X1
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngX1
TổngUSDT
Khả dụng-- X1
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngX1
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only