WeBuy
WE/USDT
3.9600.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
3.979
Giá thấp nhất 24h
3.950
Vol 24h (WE)
2.20K
Số tiền 24h (USDT)
8.72K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
WE
WeBuy is governed by WE token holders. WE is WeRent’s governance token. The platform will be available shortly and through continuous improvement through governance, we will eventually advance to a platform that will be able to be run by the community (fully run by the DAO).
Tổng quan
Tên token
WE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
2,500,000,000
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(WE)

(USDT)

3.960$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(WE)
Giá(USDT)
Số tiền(WE)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào WE
Bán ra WE
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngWE
TổngUSDT
Khả dụng-- WE
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngWE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only