Waves
WAVES/USDT
2.293-3.37%
$0.00
Giá cao nhất 24h
2.375
Giá thấp nhất 24h
2.286
Vol 24h (WAVES)
63.74K
Số tiền 24h (USDT)
148.43K
Giá cao nhất 24h
2.375
Giá thấp nhất 24h
2.286
Vol 24h (WAVES)
63.74K
Số tiền 24h (USDT)
148.43K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
WAVES
Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Tổng quan
Tên token
WAVES
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
108,380,644
Số lệnh
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Giá(USDT)

(WAVES)

(USDT)

2.293$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(WAVES)
Giá(USDT)
Số tiền(WAVES)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào WAVES
Bán ra WAVES
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngWAVES
TổngUSDT
Khả dụng-- WAVES
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngWAVES
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only