WAR
WAR/USDT
0.01252-2.03%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01280
Giá thấp nhất 24h
0.01232
Vol 24h (WAR)
3.24M
Số tiền 24h (USDT)
41.14K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.01280
Giá thấp nhất 24h
0.01232
Vol 24h (WAR)
3.24M
Số tiền 24h (USDT)
41.14K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
WAR
WeStarter is a cross-chain token initial swap platform which based on HECO network. Through the fluency of the product and sufficient industry resources, it carries the requirement of funds and resources for a variety of asset types. With the role of gatekeeper, through the decentralized incentive and governance mechanism of tokens, to achieve the goal of selecting high-quality assets.
Tổng quan
Tên token
WAR
Thời gian phát hành
2021-04-29 00:00:00
Giá phát hành
0.25USDT
Tổng cung lưu hành
100,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(WAR)

(USDT)

0.01252$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(WAR)
Giá(USDT)
Số tiền(WAR)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào WAR
Bán ra WAR
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngWAR
TổngUSDT
Khả dụng-- WAR
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngWAR
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only