RoboFi

VICS/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (VICS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (VICS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
VICS
RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.
Tổng quan
Tên token
VICS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
600,000,000
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
VICS
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào VICS
Bán ra VICS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngVICS
TổngUSDT
Khả dụng-- VICS
Giá bán raUSDT
Số lượngVICS
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...