Vault Hill City
VHC/USDT
0.01220-0.08%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01224
Giá thấp nhất 24h
0.01213
Vol 24h (VHC)
33.67M
Số tiền 24h (USDT)
410.59K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
Bản nâng cao
Độ sâu
Loading..
VHC
Vault Hill is a blockchain-based human-centric metaverse designed to enhance the human experience through augmented reality (AR) and extended reality (XR). Vault Hill consists of an ecosystem comprising of the Vault Hill City (VHC) which is the metaverse, the NFT marketplace which will be fully decentralised, avatars with wearables and XR consulting. Our mission is to revolutionise extended reality (XR) experience by creating a constructive metaverse that focuses on the basic human instincts which allow users, content creators and developers to explore their unrestricted creative freedom whilst monetising their creation in a secure ecosystem.
Tổng quan
Tên token
VHC
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
340,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(VHC)

(USDT)

0.01220$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(VHC)
Giá(USDT)
Số tiền(VHC)
Thời gian
Mua vào VHC
Bán ra VHC
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá mua vàoUSDT
Số lượngVHC
TổngUSDT
Khả dụng-- VHC
Nạp
Limit
Giá thị trường
Mua vào hoặc bán ra ngay với giá tốt nhất của Market.Nếu giá trị lệnh quá lớn,phần chưa hoàn thành có thể bị tự động huỷ
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Stop-limit
Khi giá thị trường mới nhất chạm giá kích hoạt, Lệnh được đặt theo giá và số lượng đã đặt trước tự động khớp
Xem thông báo để biết thêm chi tiết
Giá bán raUSDT
Số lượngVHC
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Hiện tại
Tất cả
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop Limit
Post-only
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Giá
Giao dịch/Số lượng
Tổng
Giá kích hoạt
Thao tác