Vexanium
VEX/USDT
0.002260--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.002260
Giá thấp nhất 24h
0.002260
Vol 24h (VEX)
143.26M
Số tiền 24h (USDT)
338.08K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.002260
Giá thấp nhất 24h
0.002260
Vol 24h (VEX)
143.26M
Số tiền 24h (USDT)
338.08K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
VEX
Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.
Tổng quan
Tên token
VEX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(VEX)

(USDT)

0.002260$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào VEX
Bán ra VEX
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngVEX
TổngUSDT
Khả dụng-- VEX
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngVEX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only