USDN

USDN/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (USDN)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (USDN)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
USDN
Neutrino Dollar is an algorithmic stablecoin collateralized by the Waves native token. The price stability is supported by market makers in the ratio of 1 USD-N : 1 US Dollar. The average annual interest paid trustlessly to USDN holders is around 12-15%. Distinct from centralized fiat-collateralized stablecoins, USD-N is issued by a smart contract. For more information of the project, please visit its official website below.
Tổng quan
Tên token
USDN
Thời gian phát hành
2020-04-14 00:00:00
Giá phát hành
1 USDT
Tổng cung tối đa
--
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
USDN
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào USDN
Bán ra USDN
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngUSDN
TổngUSDT
Khả dụng-- USDN
Giá bán raUSDT
Số lượngUSDN
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...