USDD

USDD/USDT
1.0000--
$0.00
Giá cao nhất 24h
1.0005
Giá thấp nhất 24h
0.9985
Vol 24h (USDD)
230.45K
Số tiền 24h (USDT)
230.42K
Giá cao nhất 24h
1.0005
Giá thấp nhất 24h
0.9985
Vol 24h (USDD)
230.45K
Số tiền 24h (USDT)
230.42K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
USDD
Decentralized StableCoin USDD on TRON. The TRON DAO Reserve manages USDD and guarantees its price stability.
Tổng quan
Tên token
USDD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
--
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(USDD)

(USDT)

1.0000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào USDD
Bán ra USDD
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngUSDD
TổngUSDT
Khả dụng-- USDD
Giá bán raUSDT
Số lượngUSDD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only