CryptoPunks
UPUNK/USDT
0.05034--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.05034
Giá thấp nhất 24h
0.02539
Vol 24h (UPUNK)
1.67M
Số tiền 24h (USDT)
42.94K
Giá cao nhất 24h
0.05034
Giá thấp nhất 24h
0.02539
Vol 24h (UPUNK)
1.67M
Số tiền 24h (USDT)
42.94K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
UPUNK
Fractions of Cryptopunk NFTs
Tổng quan
Tên token
UPUNK
Thời gian phát hành
2021-07-29 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
250,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(UPUNK)

(USDT)

0.05034$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào UPUNK
Bán ra UPUNK
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngUPUNK
TổngUSDT
Khả dụng-- UPUNK
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngUPUNK
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only