UniCrypt
UNCX/USDT
247.06-0.42%
$0.00
Giá cao nhất 24h
249.35
Giá thấp nhất 24h
245.89
Vol 24h (UNCX)
413.52
Số tiền 24h (USDT)
102.36K
Giá cao nhất 24h
249.35
Giá thấp nhất 24h
245.89
Vol 24h (UNCX)
413.52
Số tiền 24h (USDT)
102.36K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
UNCX
Unicrypt is a decentralized services provider, mainly used by DeFi projects. UNCX is the deflationary governance token of the Unicrypt platform.
Tổng quan
Tên token
UNCX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
36,163
Số lệnh
0.01
0.01
0.1
1
10

Giá(USDT)

(UNCX)

(USDT)

247.06$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(UNCX)
Giá(USDT)
Số tiền(UNCX)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào UNCX
Bán ra UNCX
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngUNCX
TổngUSDT
Khả dụng-- UNCX
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngUNCX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only