UncleMine
UNCLEMINE/USDT
0.001963-0.75%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.002094
Giá thấp nhất 24h
0.001950
Vol 24h (UNCLEMINE)
31.39M
Số tiền 24h (USDT)
61.78K
Giá cao nhất 24h
0.002094
Giá thấp nhất 24h
0.001950
Vol 24h (UNCLEMINE)
31.39M
Số tiền 24h (USDT)
61.78K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
UNCLEMINE
UncleMine là nền tảng DeFi & DAO gây quỹ đầu tiên được hỗ trợ bởi các tài sản khai thác có thể xác minh. UncleMine giới thiệu các tài sản khai thác thực thể và trừu tượng vào hệ sinh thái trên chuỗi bằng VMA Oracle dựa trên zero-knowledge, cho phép các tài nguyên cơ sở hạ tầng lưu thông trong thế giới Defi.
Tổng quan
Tên token
UNCLEMINE
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(UNCLEMINE)

(USDT)

0.001963$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(UNCLEMINE)
Giá(USDT)
Số tiền(UNCLEMINE)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào UNCLEMINE
Bán ra UNCLEMINE
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngUNCLEMINE
TổngUSDT
Khả dụng-- UNCLEMINE
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngUNCLEMINE
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only