BiLira
TRYB/USDT
0.04980--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.05120
Giá thấp nhất 24h
0.04953
Vol 24h (TRYB)
765.95K
Số tiền 24h (USDT)
38.45K
Giá cao nhất 24h
0.05120
Giá thấp nhất 24h
0.04953
Vol 24h (TRYB)
765.95K
Số tiền 24h (USDT)
38.45K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
TRYB
BiLira aims to bridge the gap between web 2.0 (monetized by fiat) and web 3.0 (fueled by crypto assets), to offer a convenient on-ramp and off-ramp solution for crypto traders to combat high volatility and to support the future applications of decentralized finance.
Tổng quan
Tên token
TRYB
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,064,668,955.711098
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(TRYB)

(USDT)

0.04980$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào TRYB
Bán ra TRYB
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTRYB
TổngUSDT
Khả dụng-- TRYB
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngTRYB
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only