TrueFiToken
TRU/USDT
0.03942+0.71%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.04013
Giá thấp nhất 24h
0.03873
Vol 24h (TRU)
1.84M
Số tiền 24h (USDT)
71.55K
Giá cao nhất 24h
0.04013
Giá thấp nhất 24h
0.03873
Vol 24h (TRU)
1.84M
Số tiền 24h (USDT)
71.55K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
TRU
TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.
Tổng quan
Tên token
TRU
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
--
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(TRU)

(USDT)

0.03942$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(TRU)
Giá(USDT)
Số tiền(TRU)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào TRU
Bán ra TRU
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTRU
TổngUSDT
Khả dụng-- TRU
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngTRU
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only