Troll Face

TROLL/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.0000000000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000000000
Vol 24h (TROLL)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.0000000000000
Giá thấp nhất 24h
0.0000000000000
Vol 24h (TROLL)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
TROLL
$Troll. Meme lâu đời nhất và là memecoin đáng nhớ nhất còn tồn tại. Cha đẻ của Meme.
Tổng quan
Tên token
TROLL
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
2,008,091,900,000,000
Sổ lệnh
0.0000000000001

Giá(
USDT
)

(
TROLL
)

(
USDT
)

0.0000000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng()
Giá()
Số lượng()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào TROLL
Bán ra TROLL
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTROLL
TổngUSDT
Khả dụng-- TROLL
Giá bán raUSDT
Số lượngTROLL
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...