TourismX Token

TRMX/USDT
0.003299--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.003385
Giá thấp nhất 24h
0.003210
Vol 24h (TRMX)
109.92M
Số tiền 24h (USDT)
364.50K
Giá cao nhất 24h
0.003385
Giá thấp nhất 24h
0.003210
Vol 24h (TRMX)
109.92M
Số tiền 24h (USDT)
364.50K
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
TRMX
Dự án TourismX, được hỗ trợ bởi Viện Diễn đàn Du lịch Thế giới nổi tiếng và Tổ chức Đầu tư & Quỹ Du lịch Thế giới (WTFI) là một ý tưởng mang tính cách mạng và hệ thống tài chính sáng tạo, trong đó Dự án sẽ tạo ra tài sản thông qua Token TRMX và sau đó sẽ đầu tư các tài sản này vào các dự án Du lịch triển vọng được lựa chọn cẩn thận trên toàn cầu. Sau khi tổng cộng các dự án này có lãi, một phần lợi nhuận (tối đa 50%) sẽ được sử dụng để mua lại Token TRMX từ thị trường để khóa trong Treasury, giảm số lượng token đang lưu hành và nhằm mục đích tác động tích cực đến giá của token TRMX.
Tổng quan
Tên token
TRMX
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(TRMX)

(USDT)

0.003299$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào TRMX
Bán ra TRMX
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTRMX
TổngUSDT
Khả dụng-- TRMX
Giá bán raUSDT
Số lượngTRMX
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only