The Rug Game

TRG/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000
Vol 24h (TRG)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.00000000000
Giá thấp nhất 24h
0.00000000000
Vol 24h (TRG)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
TRG
TRG là token quản trị cốt lõi của rug game & sẽ tồn tại ngoài trò chơi 10 chữ cái hiện tại và tất cả các trò chơi trong tương lai.
Tổng quan
Tên token
TRG
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
6,666,666,666,666
Sổ lệnh
0.00000000001

Giá(
USDT
)

(
TRG
)

(
USDT
)

0.00000000000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(TRG)
Giá(USDT)
Số lượng(TRG)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào TRG
Bán ra TRG
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTRG
TổngUSDT
Khả dụng-- TRG
Giá bán raUSDT
Số lượngTRG
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...