The Realm Defenders
TRD/USDT
0.001550.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00189
Giá thấp nhất 24h
0.00155
Vol 24h (TRD)
2.21M
Số tiền 24h (USDT)
4.01K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
TRD
The Realm Defenders is a Free to Play & Play to Earn RPG style strategy game based on Polygon blockchain. You are defending your castle against the demons. The ecosystem consists of RPG Game, Upgrading Heroes and NFT marketplace to trade your heroes. Players will earn rewards in the form of $TRD tokens & unique NFT Cards.
Tổng quan
Tên token
TRD
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
200,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(TRD)

(USDT)

0.00155$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(TRD)
Giá(USDT)
Số tiền(TRD)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào TRD
Bán ra TRD
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTRD
TổngUSDT
Khả dụng-- TRD
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngTRD
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only