TRAVA.FINANCE
TRAVA/USDT
0.00047400.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0004744
Giá thấp nhất 24h
0.0004652
Vol 24h (TRAVA)
129.67M
Số tiền 24h (USDT)
60.27K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
TRAVA
TRAVA là thị trường phi tập trung đầu tiên trên thế giới về cho vay cross-chain. Trong khi các cách tiếp cận hiện tại chỉ cung cấp một hoặc một số nhóm cho vay với các thông số riêng của chúng như lãi suất vay/cung cấp, ngưỡng thanh lý, tỷ lệ Loan-to-Value hoặc danh sách hạn chế các loại tiền điện tử có thể trao đổi, TRAVA cung cấp một cơ chế linh hoạt trong đó người dùng có thể tạo và quản lý nhóm cho vay của riêng họ để bắt đầu kinh doanh cho vay. TRAVA cũng cung cấp chức năng tính điểm tín dụng dựa trên phân tích chuỗi dữ liệu tài chính như một công cụ hữu ích giúp giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận cho tất cả người dùng. Bây giờ, chúng tôi đã triển khai quỹ cho vay của mình trên BSC và trên mạng Fantom. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch mở rộng nền tảng cho vay của mình sang các mạng khác: Ethereum, Polygon, Avalanche, ... để xây dựng giải pháp toàn diện cho hoạt động cho vay cross-chain.
Tổng quan
Tên token
TRAVA
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng số phát hành
4,998,900,000
Số lệnh
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(TRAVA)

(USDT)

0.0004740$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(TRAVA)
Giá(USDT)
Số tiền(TRAVA)
Thời gian
Spot
5X-undefinedX Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào TRAVA
Bán ra TRAVA
Khả dụng-- USDT
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTRAVA
TổngUSDT
Khả dụng-- TRAVA
Nạp
Limit
Giá thị trường
Stop-limit
Giá bán raUSDT
Số lượngTRAVA
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Quản lý tài sản
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only