Tokenplace
TOK/USDT
0.002490.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.00249
Giá thấp nhất 24h
0.00245
Vol 24h (TOK)
14.59M
Số tiền 24h (USDT)
36.29K
Giá cao nhất 24h
0.00249
Giá thấp nhất 24h
0.00245
Vol 24h (TOK)
14.59M
Số tiền 24h (USDT)
36.29K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
TOK
Tokenplace is an online trading platform that aggregates liquidity from leading cryptocurrency exchanges to provide traders with a single interface where they can find the best prices for every coin on the market.
Tổng quan
Tên token
TOK
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
250,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(TOK)

(USDT)

0.00249$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(TOK)
Giá(USDT)
Số tiền(TOK)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào TOK
Bán ra TOK
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTOK
TổngUSDT
Khả dụng-- TOK
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngTOK
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only