CRYPTOKKI
TOKKI/USDT
0.0184--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.0207
Giá thấp nhất 24h
0.0184
Vol 24h (TOKKI)
1.44M
Số tiền 24h (USDT)
29.09K
Giá cao nhất 24h
0.0207
Giá thấp nhất 24h
0.0184
Vol 24h (TOKKI)
1.44M
Số tiền 24h (USDT)
29.09K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
TOKKI
Nền tảng CRYPTOKKI cung cấp thiết bị thanh toán tất cả trong một có thể cung cấp cả phương thức thanh toán phi tập trung và tập trung. Trong quá trình hoàn thiện, hệ sinh thái thanh toán blockchain mở rộng thông qua thanh toán mã thông báo phi tập trung và thanh toán tiền tệ hợp pháp tập trung.
Tổng quan
Tên token
TOKKI
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
500,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(TOKKI)

(USDT)

0.0184$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào TOKKI
Bán ra TOKKI
Limit
Market
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTOKKI
TổngUSDT
Khả dụng-- TOKKI
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngTOKKI
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only