Telos

TLOS/USDT
----
--
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (TLOS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.00000
Giá thấp nhất 24h
0.00000
Vol 24h (TLOS)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
TLOS
Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.
Tổng quan
Tên token
TLOS
Thời gian phát hành
2021-03-23 00:00:00
Giá phát hành
--
Tổng cung tối đa
355,208,371
Sổ lệnh
0.00001

Giá(
USDT
)

(
TLOS
)

(
USDT
)

0.00000$0.00
Giao dịch mới nhất
Số lượng(TLOS)
Giá(USDT)
Số lượng(TLOS)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
Spot
5X-X Futures
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào TLOS
Bán ra TLOS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngTLOS
TổngUSDT
Khả dụng-- TLOS
Giá bán raUSDT
Số lượngTLOS
TổngUSDT
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh hiện tại (0)
Lịch sử đặt lệnh
Lịch sử giao dịch
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Phương hướng
Giá
Số lượng
Số tiền của lệnh
Đã giao dịch
Điều kiện kích hoạt
Hủy toàn bộ
network_iconMạng không ổn định
Chuyển
Tài liệu API
Tài liệu API
Gửi yêu cầu
Gửi yêu cầu
CSKH trực tuyến
CSKH trực tuyến
Loading...