Syscoin
SYS/USDT
0.1207+1.85%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.1229
Giá thấp nhất 24h
0.1171
Vol 24h (SYS)
603.48K
Số tiền 24h (USDT)
71.87K
Giá cao nhất 24h
0.1229
Giá thấp nhất 24h
0.1171
Vol 24h (SYS)
603.48K
Số tiền 24h (USDT)
71.87K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
SYS
Syscoin là một chuỗi khối Proof-of-Work, được hợp nhất khai thác với Bitcoin. Ở cơ sở của nó, nó là một chuỗi khối hai lớp: cốt lõi là chính chuỗi khối Syscoin và chạy song song với nó là một lớp Máy ảo Ethereum (EVM) được gọi là NEVM (Máy ảo tăng cường mạng), cung cấp chức năng hợp đồng thông minh.
Tổng quan
Tên token
SYS
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
888,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(SYS)

(USDT)

0.1207$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(SYS)
Giá(USDT)
Số tiền(SYS)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào SYS
Bán ra SYS
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSYS
TổngUSDT
Khả dụng-- SYS
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngSYS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only