Strip Finance
STRIP/USDT
0.017800.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01780
Giá thấp nhất 24h
0.01780
Vol 24h (STRIP)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
Giá cao nhất 24h
0.01780
Giá thấp nhất 24h
0.01780
Vol 24h (STRIP)
0.00
Số tiền 24h (USDT)
0.00
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
STRIP
Strip Finance là một nền tảng phi tập trung để giảm bớt tính thanh khoản trong không gian NFT, ban đầu ra mắt nền tảng cho vay và cho vay NFT có tài sản thế chấp trên BSC. . Khả năng của nền tảng để thế chấp NFT thông qua giao thức thanh khoản của nó nâng cao đề xuất giá trị cho cả chủ sở hữu tài sản và các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
Tổng quan
Tên token
STRIP
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
50,000,000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(STRIP)

(USDT)

0.01780$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(STRIP)
Giá(USDT)
Số tiền(STRIP)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào STRIP
Bán ra STRIP
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSTRIP
TổngUSDT
Khả dụng-- STRIP
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngSTRIP
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only