Stargate Finance
STG/USDT
0.4068-4.64%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.4291
Giá thấp nhất 24h
0.4032
Vol 24h (STG)
257.79K
Số tiền 24h (USDT)
106.30K
Giá cao nhất 24h
0.4291
Giá thấp nhất 24h
0.4032
Vol 24h (STG)
257.79K
Số tiền 24h (USDT)
106.30K
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
STG
Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
Tổng quan
Tên token
STG
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
1,000,000,000
Số lệnh
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(STG)

(USDT)

0.4068$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(STG)
Giá(USDT)
Số tiền(STG)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào STG
Bán ra STG
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSTG
TổngUSDT
Khả dụng-- STG
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngSTG
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only