Splintershards

SPS/USDT
0.01869--
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.01888
Giá thấp nhất 24h
0.01834
Vol 24h (SPS)
2.22M
Số tiền 24h (USDT)
41.78K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
Giá cao nhất 24h
0.01888
Giá thấp nhất 24h
0.01834
Vol 24h (SPS)
2.22M
Số tiền 24h (USDT)
41.78K
Đếm ngược đánh giá
00:00:00:00
K-Line
Thông tin Token
Loading..
Bản thường
TradingView
Độ sâu
SPS
Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.
Tổng quan
Tên token
SPS
Thời gian phát hành
Invalid date
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
3000000000
Số lệnh
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Giá(USDT)

(SPS)

(USDT)

0.01869$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền()
Giá()
Số tiền()
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Spot
5X-X Futures
ETF
Maker 0.00% / Taker 0.00%
HOT
Mua vào SPS
Bán ra SPS
Limit
Market
Mua với
Khả dụng-- USDT
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSPS
TổngUSDT
Khả dụng-- SPS
Giá bán raUSDT
Số lượngSPS
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only