Shyft Network
SHFT/USDT
0.0095700.00%
$0.00
Giá cao nhất 24h
0.009570
Giá thấp nhất 24h
0.009570
Vol 24h (SHFT)
5.72K
Số tiền 24h (USDT)
54.72
Giá cao nhất 24h
0.009570
Giá thấp nhất 24h
0.009570
Vol 24h (SHFT)
5.72K
Số tiền 24h (USDT)
54.72
K-Line
Thông tin Token
Bản thường
TradingView
Độ sâu
Loading..
SHFT
Shyft Network is a public blockchain protocol for aggregating, verifying and validating data that is stored in private and public ecosystems, as well as permissioned and permissionless networks. Shyft turns raw data into meaningful information by bridging siloed datasets. Thus, the Shyft Network instills trust in this data, plus creates a reliable level of transactions for the industry and the public sector of the economy.
Tổng quan
Tên token
SHFT
Thời gian phát hành
--
Giá phát hành
--
Tổng cung lưu hành
62,916,821
Số lệnh
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Giá(USDT)

(SHFT)

(USDT)

0.009570$0.00
Giao dịch mới nhất
Số tiền(SHFT)
Giá(USDT)
Số tiền(SHFT)
Thời gian
Spot
5X-X Futures
ETF
Giao dịch Grid
Mua với
Mua vào SHFT
Bán ra SHFT
Limit
Giá thị trường
Khả dụng-- USDT
Nạp
Giá mua vàoUSDT
Số lượngSHFT
TổngUSDT
Khả dụng-- SHFT
Nạp
Giá bán raUSDT
Số lượngSHFT
TổngUSDT
Lệnh chờ (0)
Lịch sử đặt lệnh
Giao dịch đã hoàn thành
Vị thế hiện tại (0)
Cặp giao dịch
Thời gian
Loại
Xu hướng
Tất cả
Mua
Bán
Giá
Số lượng
Đã giao dịch
Tổng
Giá kích hoạt
Hủy toàn bộ
Tất cả
Lệnh giới hạn
Stop-limit
Post only